Informacja prawna

CosplayHero, znak towarowy XENOconcept UG:

XENOconcept UG (odpowiedzialność ograniczona)
Droga Franz-Liszt 3
90571 Schwaig
Niemcy

Kontakt:
[email protected]
www.CosplayHero.de
+49152 52199882 (bez wsparcia telefonicznego)

XENOconcept UG (odpowiedzialność ograniczona)
Miejsce prowadzenia działalności: Norymberga, Niemcy
Sąd Rejonowy Norymberga HRB 34930
NUMER IDENTYFIKACYJNY KADZI: DE316823075

Partner zarządzający: Max Wellner

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za powiązania

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których odnoszą się linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Takie linki zostaną usunięte natychmiast po stwierdzeniu naruszenia prawa.

prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach utworzone przez operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o wszelkich naruszeniach prawa, usuniemy takie treści natychmiast.

ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest ogólnie możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to, o ile to możliwe, zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może podlegać podatnościom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Wykorzystywanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione, przestępcy wysyłający niechciane wiadomości spam będą karani. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłaniu pocztą elektroniczną spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) będą przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się w nadruku powyżej.

Nie jesteśmy skłonni ani zobligowani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed organem mediacji konsumenckiej.

Program Partnerski Amazonki

Jesteśmy członkami programu partnerskiego Amazon EU Affiliate Program, który został zaprojektowany tak, aby zapewnić portalom internetowym możliwość zarabiania pieniędzy poprzez zamieszczanie reklam i linków do Amazon.com. Firma Amazon używa plików cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Między innymi, Amazon może rozpoznać, że kliknąłeś link partnerski na tej stronie internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez firmę Amazon można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy.

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę, tzn. informacje, które mogą być powiązane z daną osobą. Obejmuje to nazwę, adres e-mail lub numer telefonu. Ale także dane o preferencjach, zainteresowaniach, członkostwie lub o tym, które strony internetowe były przez kogoś oglądane, liczą się jako dane osobowe. Dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i przekazywane przez dostawcę tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie takich danych. W przypadku podania możliwości wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług jest dozwolone – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – bez podawania jakichkolwiek danych osobowych lub w oparciu o dane anonimowe lub pseudonimy.

Skontaktuj się z nami

Podczas kontaktowania się z dostawcą (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pojawienia się dalszych pytań. Wykorzystywanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione, przestępcy wysyłający niechciane wiadomości spam będą karani. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu, którzy naruszają ten zakaz.

Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli części lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, to fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.